KURUCULAR VE TEMEL İLKELERİMİZ


    BSB Metinleri

    Çalışmalar

    Gazete Yazıları
       
    İktisat ve Toplum Yazıları

ÖNEMLİ BAĞLANTILAR  

Bağlantı: Erinç  Yeldan - Yazılar

Bağlantı: Ahmet Tonak - Yazılar


 

Bağımsız Sosyal Bilimciler İktisat Grubu tartışma
grubuna katılım için :
BSB-İktisat Grubu

 

Üyelik Hakkında Önemli Not


 

 

BSB 2011 Çalışması
(Nisan 2011)

DERİNLEŞEN KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE YANSIMALARI:

ÜCRETLİ EMEK ve SERMAYEBağımsız Sosyal Bilimciler, Türkiye ekonomisinin çöküşüne ve toplumsal dokunun çözülmesine sebebiyet veren neo-liberal politikalara karşı toplumu bilinçlendirmek ortak düşüncesiyle Kasım 2000'de bir araya gelen sosyal bilimciler tarafından oluşturulmuştur. BSB İktisat Grubunun amacı günümüzde uygulanan neo-liberal politikalar için öne sürülen gerekçelerin zaaflarını ve bu politikaların sonuçlarını bilimsel tahlillerle tespit etmek, toplumun çoğunluğunun -yani emekçilerin- ihtiyaçlarına uygun politika önermeleri geliştirmek ve emek örgütlerinin toplumumuz için yaşamsal önem taşır hale gelen mücadelesini bilgi ve bilim ile desteklemektir. 

Ülkemizde IMF gündeminde uygulanmaya konulan istikrar ve yapısal uyarlama programının Türkiye'nin bugününü ve geleceğini yeniden şekillendirmeye başladığı ve bunun seçeneksizliği yönünde güçlü bir kamuoyu oluşturma  kampanyasının sürdürüldüğü şimdiki ortamda, neo-liberal egemen ideolojiyi tartışılır kılabilmek için sarfettiğimiz çabaları web ortamınada taşımış bulunmaktayız. Web sayfamız bu yaklaşımı paylaşan çalışma ve katkılara açıktır. Grubun ana felsefesini ve amaçlarını paylaşan tüm meslektaşlarımızı web sitemize katkıda bulunmaya ve grubumuza üye olmaya davet ederiz.

 

 


Duyurular

  (YENİ) "2023 Hayalleri ve Gerçekler"
Mayıs 2011
(Nazif Ekzen)


  "Bir Yerel Kalkınma Modeli: Cittáslow ve Seferihisar Üzerine Değerlendirmeler"
Temmuz 2010
(Serdar Şahinkaya)


  "Üç Krizde Dış Kaynak Hareketleri"
Mayıs 2010
(Korkut Boratav)  "A Comparıson of Two Cycles ın the World Economy: 1989-2007"
Nisan 2009
(Korkut Boratav)


"On the Nature and the Causes of the Collapse of the Wealth of Nations: 2007/2008"
Mart 2009
(Erinç Yeldan)


"Global Capitalism and the Discourses of Capital"
Mart 2009
(Meneviş Uzbay Pirili)


  "A Progressive Program for Economic Recovery and Financial Reconstruction"
Ocak 2009
(PERI and New School )


Bağımsız Sosyal Bilimciler İktisat Grubu web-sitesinde yayınlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı göndermek için:
BSB-İktisat Grubu
Üyelik Hakkında Önemli Not

 

 

 


 
 

 

Son güncelleme: 02.06.2005