BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER-İktisat Grubu


KURUCULAR VE TEMEL İLKELERİMİZ

    BSB Metinleri

    Çalışmalar

    Gazete Yazıları
 
   
İktisat ve Toplum Yazıları

ÖNEMLİ BAĞLANTILAR


ANA SAYFA
 

                                  TEMEL İLKELER
 
BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER, Türkiye ekonomisinin çöküşüne ve toplumsal dokunun çözülmesine sebebiyet veren neo-liberal politikalara karşı toplumu bilinçlendirmek ortak düşüncesiyle  Kasım 2000'de bir araya gelen sosyal bilimciler tarafından oluşturulmuştur. BSB İktisat Grubunun amacı günümüzde uygulanan neo-liberal politikalar için öne sürülen gerekçelerin zaaflarını ve bu politikaların sonuçlarını bilimsel tahlillerle tespit etmek, toplumun çoğunluğunun -yani emekçilerin- ihtiyaçlarına uygun politika önermeleri geliştirmek ve emek örgütlerinin toplumumuz için yaşamsal önem taşır hale gelen mücadelesini bilgi ve bilim ile desteklemektir.
Ülkemizde IMF gündeminde uygulanmaya konulan istikrar ve yapısal uyarlama programının Türkiye'nin bugününü ve geleceğini yeniden şekillendirmeye başladığı ve bunun seçeneksizliği yönünde güçlü bir kamuoyu oluşturma  kampanyasının sürdürüldüğü şimdiki ortamda, neo-liberal egemen ideolojiyi tartışılır kılabilmek için sarfettiğimiz çabaları web ortamınada taşımış bulunmaktayız. Web sayfamız bu yaklaşımı paylaşan çalışma ve katkılara açıktır. Grubun ana felsefesini ve amaçlarını paylaşan tüm meslektaşlarımızı web sitemize katkıda bulunmaya ve grubumuza üye olmaya davet ederiz.

Metinde belirtilen ilkeler ışığında BSB aşağıdaki isimlerce kurulmuştur: 
 
Korkut Boratav (Ankara Ünv. SBF) Sinan Sönmez (Atılım Ünv.)
Nazif Ekzen (Anka Ajans) Fikret Şenses (ODTÜ)
Yakup Kepenek (TBMM) Erol Taymaz (ODTÜ)
Aziz Konukman (Gazi Ünv.) Oktar Türel (ODTÜ)
Ahmet Haşim Köse (Ankara Ünv. SBF) İşaya Üşür (Gazi Ünv.)
Oğuz Oyan (TBMM) Galip Yalman (ODTÜ)
Cem Somel (ODTÜ) Erinç Yeldan (Bilkent Ünv.)
Ahmet Alpay Dikmen (Ankara Ünv. SBF)