BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER-İktisat GrubuKURUCULAR VE TEMEL İLKELERİMİZ


    BSB Metinleri

    Çalışmalar

    Gazete Yazıları
 
    İktisat ve Toplum Yazıları

ÖNEMLİ BAĞLANTILAR


ANA SAYFA

                                       	 ÇALIŞMALAR
BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER

  Türkiye'de ve Dünyada Ekonomik Bunalım: 2008-2009 (pdf)
  2008 Kavşağında Türkiye: Siyaset, İktisat ve Toplum (pdf)
2007 İlkyazında Dünya ve Türkiye Ekonomisine Bakış  (pdf)
  IMF Gözetiminde On Uzun Yıl: 1998-2008 
Farklı Hükümetler Tek Siyaset
(pdf)
  2005 Başında Türkiye'nin Ekonomik ve Siyasal Yaşamı Üzerine Değerlendirmeler (pdf)
Macroeconomic Developments in Turkey, 2004(pdf)
2004 Başında Türkiye'nin Ekonomik ve Siyasal Yaşamı Üzerine Değerlendirmeler (pdf)
2003 Yılı Bütçesi ve 3 Mart İstikrar Paketi Üzerine Değerlendirmeler: Yeni Ekonomik Tedbirler Paketi Barışın Değil IMF Programının Maliyetidir (pdf)
2003 Başında Türkiye Ekonomisi ve AKP’nin Hükümet Programı Üzerine Değerlendirmeler (doc)
On the Letter of Intend and the Turkish Economy at the Beginning of 2002(doc)
5 MART 2002 BASIN DUYURUSU: Niyet Mektubu ve 2002 Başında Türkiye Ekonomisi
BSB İktisat Grubu Basın Duyurusu, 21 Kasım 2001
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Üzerine Değerlendirmeler